ЗВІТ ПРО РОБОТУ АБО ТАБЕЛЮВАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЧАСУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

 Листопад, 2017

Фіксування та розподіл відпрацьованого часу працівників є широковідомою та повсюдно використовуваною практикою як серед українських, так і серед іноземних бізнес-структур. Табелювання є одним із найбільш ефективних інструментів для контролю та взаємодії між керівниками та підлеглими, який допомагає не лише оцінити продуктивність роботи компанії або окремого підрозділу, а й відстежити фактично затрачений час на виконання різноманітних завдань.

У цій статті йдеться не лише про обов’язковий табель, який ведеться бухгалтерією для фіксування відпусток та лікарняних співробітників задля розрахунку заробітної плати, а і про потужний інструмент управлінського контролю та координації роботи підрозділів.

Фіксуючи відпрацьовані години, співробітник також має змогу оцінювати свій час та продуктивність упродовж робочого дня. З іншого боку, безпосередній керівник або інша особа, яка буде затверджувати/візувати табель, матиме вичерпні дані для план-фактного аналізу ефективності роботи підлеглих. Окрім того, затверджений час може слугувати базою для розподілу премій або бонусів працівників, а також основою для звітування інвесторам або іншим зацікавленим особам.

Зазвичай табелі використовуються не лише як самостійний інструмент фіксування часу, а й як частина робочого календаря, планувальника зустрічей або навіть системи постановки завдань.

Тож у чому переваги табелю перед звичайними звітами в усній або письмовій формі?

  • табель обліку відпрацьованого часу допомагає швидко отримати кількісні показники роботи компанії навіть за короткий період (тиждень, місяць);
  • табель обліку наочно ілюструє завантаженість різних працівників;
  • табельовані години можуть бути використані як один із показників для розрахунку KPI;
  • затверджені години можна використовувати як базу для розрахунку премій або бонусів;
  • табель допомагає оцінити ефективність планування на всіх етапах проекту;
  • затабельований час працівників може бути використаний під час звітування інвесторам або клієнтам компанії;
  • щоденне звітування допомагає керівнику отримувати оперативну інформацію щодо роботи підлеглих, координувати їхню діяльність, розставляти акценти в роботі, а також відстежувати слабкі місця;
  • затверджений табель слугує аргументом у разі виникнення спірних питань;
  • табелі обліку відпрацьованого часу допомагають оцінити індивідуальний внесок кожного співробітника в проект;
  • табель є потужним інструментом контролю роботи не лише офісних працівників, а і працівників, які працюють віддалено. До того ж фіксація часу є необхідною під час розрахунків з працівниками, які виконують службові обов’язки на системі погодинної оплати праці.

Є багато інструментів для фіксації відпрацьованого часу – від простих онлайн тайм-трекерів до комплексних рішень, інтегрованих в автоматизовані системи управління компанією.

Компанія EBS має успішний досвід автоматизації та впровадження усіляких подібних рішень – від комплексу інструментів для постановки та контролю виконання завдань, планувальника зустрічей та заходів із можливістю автоматичного бронювання приміщень, транспорту та інших ресурсів компанії до зовсім простого та зручного табелю, який є доступним у будь-який час як з мобільних пристроїв, так і з домашніх комп’ютерів працівників.

Автор: Катерина Дутканич

Завантажити в PDF