ЗМІНИ ЩОДО ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧАТКИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Квітень, 2017

У березні 2017 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями» № 1982-VIII (надалі – Закон), який було опубліковано 19 квітня 2017 року, та який вступає в силу через три місяці зі дня опублікування, а саме з 19 липня 2017 року. Цим Законом встановлено новий рівень взаємин між суб’єктами господарювання, державними органами та органами місцевого самоврядування. Законом внесено зміни, зокрема до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та до ряду інших нормативно-правових актів. Знаковою подією є запровадження адміністративної відповідальності представника державного органу чи органу місцевого самоврядування за незаконну вимогу щодо скріплення печаткою будь-якого документа, що подається йому суб’єктом господарювання чи відмову від прийняття документу, на якому відсутній відбиток печатки. До моменту вступу в силу вищевказаного Закону у сфері правового регулювання використання печаток продовжують діяти положення законодавства, згідно з якими, використання суб’єктом господарювання у власній господарській діяльності печатки є правом останнього, а не обов’язком. Як передбачається у ч.1 ст.581 Господарського кодексу України, суб’єкт господарювання може мати печатки, для виготовлення яких до того ж, йому не потрібно отримувати будь-яких документів дозвільного характеру. Засвідчення печаткою правочинів юридичних осіб, зокрема господарських договорів, довіреностей, не є обов’язковим. Однак, згідно з ч.3 ст. 207 Цивільного кодексу України, обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін. Для уникнення будь-яких сумнівів щодо порядку і необхідності подальшого застосування наявної у суб’єкта господарювання печатки відповідне роз’яснення з даного питання було надано Міністерством юстиції України у Листі від 09.04.2015 р. № 265-0-2-15/8.1., де було зазначено, що при прийнятті господарським товариством рішення застосовувати печатку чи ні, варто керуватись статутом господарського товариства, що є основним установчим документом, який регулює діяльність останнього. Таким чином, коли йде мова про юридичну особу, зокрема про господарське товариство, то у випадку необхідності вирішення питання щодо обов’язковості скріплення документів останнього печаткою, варто звернутись до положень статуту, де повинні бути закріплені положення щодо обов’язковості використання печатки.

При скасуванні обов’язковості застосування печаток надважливого значення у встановленні та підтримці господарських відносин між контрагентами набуває етап перевірки повноважень осіб на вчинення конкретних правочинів, а також справжності підпису такої особи. Окрім затребування уже звичного пакету установчих документів не зайвим буде також затребувати у контрагента картку зі зразками підписів уповноваженої особи-підписанта. Важливість даного етапу зумовлена тим, що скасувавши обов’язковість печатки, Законом не запроваджено будь-яких інших додаткових способів підтвердження повноважень відповідної особи та/ або справжності підпису такої особи на документі. Так, нотаріальне засвідчення підпису на документах не завжди є можливим та/або економічно обґрунтованим, тому суб’єкту господарювання доводиться покладатися виключно на добросовісність своїх контрагентів, а регулярний моніторинг їх статусу стає щоденною необхідністю. У разі, якщо юридична особа має на меті все-таки припинити у подальшому використовувати печатку, то дане рішення також у свою чергу потребує належного документального оформлення. У випадку, якщо в установчих документах юридичної особи була закріплена обов’язковість використання печатки у господарській діяльності, виникає необхідність внесення змін до установчих документів з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавства. Опісля проведення належних процедур щодо державної реєстрації змін необхідним кроком є також належне документальне оформлення загального документообігу на підприємстві, що може бути здійснено, зокрема шляхом видання відповідного наказу про припинення використання печатки.

Автор: Ірина Кабачна

Завантажити в PDF