ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ПЕРЕВІРКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВІТА ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ

Жовтень, 2017

2 жовтня 2017 року закінчився строк подання звіту про контрольовані операції за 2016 рік, під час підготовки якого у багатьох платників податків виникало питання: «Як правильно заповнити звіт, щоб зменшити вірогідність перевірки з боку фіскальної служби?». Для відповіді на це запитання необхідно проаналізувати, які дані у звіті можуть викликати у фіскальної служби додаткові питання.

Нещодавно на сайті Державної фіскальної служби України було оприлюднено роз’яснення «Щодо кампанії звітування про контрольовані операції» (Лист ДФСУ №22283/7/99-99-12-03-07-17 від 18 серпня 2017 року). Відповідно до цього роз’яснення методологія перевірки відображення контрольованих операцій складається з трьох етапів:

  1. Визначення обсягу річного доходу компанії за аналізований період через використання декларації з податку на прибуток, звіту про фінансовий результат, декларації з ПДВ.
  2. Встановлення кола контрагентів нерезидентів через використання митних декларацій, даних про збільшення фінансового результату на суму нарахованих процентів за позиками від нерезидентів та на 30% вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях, звіту про фінансовий результат.
  3. Встановлення місця реєстрації контрагента нерезидента та його пов’язаність з платником податків через використання логотипів, інформації про пов’язаність, інформації про органи управління на веб-сайтах платника податків та контрагента, логотипи на бланках документів, підпис осіб на документах, інформацію для визначення пов’язаності на інтернет-сайтах.

Ці дії фіскальної служби можуть призвести до виявлення невідображених операцій, що карається штрафом у розмірі одного відсотка суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більш ніж 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції. Неподання звіту про контрольовані операції карається штрафом у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. Отже, неподання звіту або невідображення в ньому окремих операцій – великий ризик для платника податків, тому звіт краще все ж таки подати та відобразити всі операції. У випадку, якщо у вас обмаль часу на підготовку звіту, а операцій багато, скористайтеся групуванням операції. Цей метод заповнення зменшить витрачений час на підготування звіту, оскільки звільнить від необхідності заповнення номеру та дати договору, назви торгової марки, виробника предмета операції та ціни за одиницю виміру у валюті контракту. Використовуючи групування, уважно перевірте суми контрольованих операцій та не забувайте проставити 1 в графі «інформація щодо групування» навпроти згрупованих операцій – як показник того, що операції були згруповані.

Проте не тільки невідображення операцій у звіті або неподання звіту про контрольовані операції може мати негативні наслідки для платника податків. Важливо також правильно відобразити суттєву інформацію у звіті, якщо ви не прагнете отримати від контролюючих органів запит на документацію з трансфертного ціноутворення або навіть мати перевірку контрольованих операцій. Зокрема, під час заповнення звіту важливим може бути також правильне відображення коду методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Наприклад, зазначення у звіті методу чистого прибутку як найбільш доречного для операцій із нарахування відсотків за займом може викликати підозру у фіскальної служби, що потягне за собою запит на документацію та перевірку.

Також треба звернути увагу на правильність заповнення даних контрагента нерезидента, а саме найменування, код особи, місцезнаходження та дані про контрагентів, через яких здійснюється опосередковане володіння, їхнє найменування, країну реєстрації, юридичний/податковий код особи. Усі ці дані повинні відповідати дійсності, оскільки в разі їх невідповідності у контролюючого органу можуть з’явитися додаткові питання, які здатні викликати перевірку.

Отже, під час підготовки звіту про контрольовані операції передусім необхідно звертати увагу на такі пункти:

  1. Перед тим як готувати звіт про контрольовані операції, необхідно проаналізувати всіх нерезидентів та перевірити юрисдикції, у яких вони зареєстровані, оскільки невідображення операції призведе до штрафів та особливої уваги фіскальної служби в майбутньому.
  2. Невідповідність кількості та суми контрольованих операцій із даними фіскальної служби може спричинити запит документації та перевірку.
  3. В разі обмеженої кількості часу на підготовку звіту згрупуйте операції, проте перед поданням перепровірте суму контрольованих операцій та наявність одиниці в графі «Інформація щодо групування» навпроти згрупованих операцій.
  4. Переконайтеся в правильності відображення коду методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» для кожної контрольованої операції.
  5. Переконайтеся у вірному відображенні даних контрагента нерезидента в звіті та у «Відомостях про контрольовані операції» (найменування, код особи, місцезнаходження): невідповідність цієї інформації з джерелами, які доступні контролюючому органу, може викликати небажану увагу з боку фіскальної служби.
  6. В розділі звіту «Інформація про пов’язаність осіб», якщо сторони контрольованих операцій пов’язані відповідно до кодів 501, 502, 509, вказуйте всіх контрагентів, через яких здійснюється опосередковане володіння, їхню країну реєстрації та юридичний (податковий) код особи.

Вищезазначені рекомендації можуть дозволити вам знизити ризики, пов’язанні з поданням звіту про контрольовані операції.

Автор: Назарій Боберський

Завантажити в PDF