Закон «Про валюту»: НБУ надав текст проекту закону для обговорення

 28.08.2017

Довгоочікувана валютна лібералізація в Україні почала набирати нові оберти: після презентації НБУ у грудні 2016 року концепції нової моделі валютного регулювання, регулятор 09.08.2017 року надав перший текст проекту Закону України «Про валюту» для обговорення та надання коментарів громадськістю.

За пропозиціями та планами НБУ Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 1993 року (надалі – Декрет про валютне регулювання) та ряд інших актів повинні бути скасовані, а норми про нові умови регулювання здійснення валютних операцій в Україні мають бути втілені в Законі «Про валюту».

Серед запропонованих новел у валютному регулюванні, які передбачені у проекті Закону «Про валюту», ми б хотіли звернути увагу на такі:

  1. Свобода проведення валютних операцій. Нове валютне законодавство діятиме за принципом свободи проведення валютних операцій, що означає: «Дозволено все, що прямо не заборонено законом». Наразі ж діє зворотний принцип: «Заборонено все, що прямо не дозволено законом». Так, новий Закон встановлюватиме виключний перелік заборон на проведення валютних операцій. Інші операції, не заборонені Законом «Про валюту», будуть дозволені.
  2. Скасування валютного контролю. НБУ планує замінити функцію валютного контролю проведенням валютного нагляду. Однак, надане визначення валютного нагляду у проекті Закону «Про валюту» дає підстави вважати, що, по суті, проведення валютного нагляду у відповідності до Закону «Про валюту» буде мало чим відрізнятись від здійснення валютного контролю згідно з Декретом про валютне регулювання. Тому наразі важко сказати наскільки це полегшить життя учасникам валютних операцій, однак подавати в уповноважений банк документи для проведення валютної операції, як і раніше, компаніям все ж таки доведеться.
  3. Відміна індивідуальних ліцензій для суб’єктів валютних операцій. На заміну індивідуальних ліцензій проект Закону «Про валюту» передбачає норму про те, що НБУ в якості заходів захисту банківської системи може запроваджувати необхідність отримання спеціальних дозволів на проведення окремих валютних операцій. Тобто, замість індивідуальних ліцензії резиденти отримуватимуть в НБУ дозвіл на здійснення операцій із валютою. Порядок отримання таких спеціальних дозволів пропонується залишити на вирішення НБУ.
  4. Розрахунки на території України дозволяються лише в гривні, крім операцій із здійснення іноземного інвестування в Україну, операцій на підставі ліцензій банків та небанківських установ та інших випадків, які будуть встановлюватись НБУ самостійно.
  5. Вільний транскордонний переказ коштів. Проект Закону «Про валюту» пропонує здійснення розрахунків за імпортними та експортними операціями резидентів без обмежень. В той же час, такі обмеження, як, наприклад, граничні строки повернення валютної виручки резидентів, можуть встановлюватись за рішенням НБУ.

Таким чином, проект Закону «Про валюту» містить ряд кардинально нових підходів у валютному регулюванні, що направлені на запровадження принципу вільного руху капіталу між країнами ЄС згідно з Директивою 88/361[1]. Тим не менш, на думку юристів EBS, новий Закон у редакції, що була запропонована НБУ, в більшій мірі покликаний на упорядкування існуючого нормативного регулювання, ніж на радикальні зміни, порівняно з діючим положенням валютного законодавства. Також певні положення запропонованого проекту Закону є недосконалими з точки зору законодавчої техніки та цілісності нормативної бази. Як наслідок, усі наші пропозиції та зауваження у встановлений тритижневий строк будуть направлені до Національного банку України в межах процедури публічного обговорення проекту Закону.

Причепа Тетяна,

Старший юрист EBS

 [1] Директива Ради (88/361/ЄЕС) “Щодо імплементації статті 67 Договору” від 24 червня 1988.