Вступили в силу типові вимоги до вертикальних узгоджених дій

08.12.2017

05 грудня 2017 року вступило в силу Розпорядження Антимонопольного комітету (АМК) України №10-рп від 12.10.2017 року «Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України» (надалі – «Типові умови»).

Типові умови дають перелік вертикальних узгоджених дій, які дозволяються та не потребують дозволу органів АМК України, а також визначають перелік таких дій, що не дозволяються та потребують дозволу органів АМК України. Сподіваємось, що на практиці, дані Типові умови усунуть існуючи суперечності щодо антиконкурентних дій та допоможуть суб’єктам господарювання вчасно уникнути порушень антимонопольного законодавства.

Дозволяються і не потребують дозволу органів АМК України вертикальні узгоджені дії, які містять вертикальні обмеження, що відповідають таким умовам:

  • якщо частка постачальника на ринку, на якому він продає контрактний товар, не перевищує 30%, і частка покупця на ринку, на якому він придбаває контрактний товар, не перевищує 30%;

Це положення поширюються на вертикальні узгоджені дії між об’єднанням суб’єктів господарювання та його учасниками або між таким об’єднанням та його постачальниками, якщо всі учасники такого об’єднання є роздрібними продавцями товарів та до складу об’єднання не входить хоча б один суб’єкт господарювання, обсяг реалізації якого в Україні (без урахування податків, зборів (обов’язкових платежів) з урахуванням відносин контролю за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 25 млн євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.

Положення поширюються на вертикальні узгоджені дії, які містять положення щодо надання покупцеві або використання ним прав інтелектуальної власності, якщо: такі положення не є основним предметом зазначених угод (договорів) і прямо пов’язані з використанням, продажем чи перепродажем товарів покупцем або його замовниками; положення узгоджених дій стосовно контрактних товарів не містять обмежень конкуренції щодо того самого предмета, що й обмеження конкуренції, на які положення цього пункту не поширюються в інших випадках.

  • вертикальні узгоджені дії між підрядником та субпідрядником, коли субпідрядник забезпечує виробництво контрактних товарів виключно для підрядника у разі, якщо останній постачає субпідряднику технології або обладнання, що є необхідними для виробництва субпідрядником таких товарів, за винятком встановлених для субпідрядника зобов’язань не здійснювати та не використовувати власні дослідження та розробки або в цілому не виробляти товари для третіх осіб.

Не дозволяються та потребують узгодження з АМК України наступні дії:

1) вертикальні узгоджені дії, укладені між конкуруючими суб’єктами господарювання, окрім винятків, які визначені Типовими умовами.

2) вертикальні узгоджені дії, що містять жорсткі вертикальні обмеження, а саме, які прямо або опосередковано, самостійно чи в сукупності з іншими чинниками, на які справляють вирішальний вплив учасники таких дій, мають предметом: обмеження здатності покупця визначити ціну реалізації товару (за певними винятками, визначеними в Типових умовах), обмеження території або кола замовників (межі продажу конкретного товару, крім обмежень стосовно місцезнаходження покупця). Типовими умовами також визначено винятки з цього положення.

3) будь-яке пряме чи опосередковане зобов’язання не конкурувати, строк чинності якого не визначений або перевищує 5 років, окрім винятків, які визначені Типовими умовами. Зобов’язання не конкурувати, яке автоматично продовжується після спливу 5 років, вважається укладеним на невизначений строк.

4)будь-яке пряме чи опосередковане зобов’язання покупця не виробляти, не придбавати, не продавати або не перепродавати товари після припинення угоди (договору), окрім винятків, визначених Типовими умовами.

5)будь-яке пряме чи опосередковане зобов’язання учасника вибіркової системи постачання не продавати товари, що реалізуються під знаками для товарів та послуг (торговельними марками) конкретних суб’єктів господарювання, що є конкурентами постачальника.

 

Анна Закамська, EBS