ВАЖЛИВІСТЬ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ОБСТАВИН ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ

Березень, 2017

Згідно з положеннями Податкового кодексу України, окрім інформації про контрольовані операції документація з трансфертного ціноутворення має містити аналіз суттєвих умов і обставин, які могли вплинути на ціни в такій контрольованій операцій. Зокрема, опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких діє платник податків та його основні конкуренти1. Згідно з цим положенням, платник податків, який здійснював контрольовані операції, зобов’язаний окрім аналізу безпосередньо контрольованої операції здійснювати ґрунтовний аналіз обставин і умов здійснення такої операції.

Як демонструє практика, досить часто під час підготовки документації з трансфертного ціноутворення платники податків або консультанти не надають аналізу такої інформації великого значення. На думку експертів EBS, така ситуація насамперед пов’язана з тим, що Податковий кодекс України не роз’яснює необхідності та важливості розкриття і проведення аналізу економічних обставин здійснення контрольованих операцій, а також їх можливого впливу як на ціни в контрольованих операціях, так і на загальні результати діяльності компаній.

Більш докладне пояснення необхідності проведення аналізу економічних обставин, що можуть мати вплив на контрольовані операції, наводиться в Настановах ОЕСР щодо ТЦУ. Згідно з Настановами, необхідність проведення ґрунтовного аналізу економічних обставин пояснюється передусім принципами досягнення порівнянності між контрольованими та співставними операціями: «На різних ринках можуть бути різні ціни, що відповідають принципу «витягнутої руки», причому навіть у відношенні з одним і тим самим майном або послугами… для досягнення порівнянності потрібно, щоб ринки, на яких незалежні та асоційовані підприємства ведуть свою діяльність, не мали відмінностей, що суттєво впливають на ціну…2».

Відповідно до Настанов ОЕСР щодо ТЦУ, для досягнення максимально можливого ступеня порівнянності між контрольованими та співставними неконтрольованими операціями необхідно розкрити та проаналізувати економічні обставини, що могли мати (або не мати) вплив як на контрольовані, так і на співставні неконтрольовані операції:

  • географічне розташування, розмір ринків, ступінь конкуренції на ринках та інформацію про конкурентоспроможність покупців та продавців;
  • інформацію про доступність товарів і послуг – замінників;
  • рівні попиту та пропозиції на ринку загалом та по регіонах, купівельна спроможність споживачів;
  • характер та обсяг державного регулювання ринків, виробничі витрати (вартість землі, праці та капіталу);
  • транспортні витрати;
  • рівень ринку (наприклад, гуртовий чи роздрібний);
  • інформацію про цикли: економічний, бізнесовий або життєвий цикл товару.

Окрім можливого впливу на порівнянність контрольованих та співставних неконтрольованих операцій економічні обставини можуть мати суттєвий вплив на ціни, які застосовуються в контрольованих операціях, або на рівень прибутковості, який фактично отримає компанія за результатами здійснення контрольованих операцій. Вплив економічних обставин на контрольовані операції може проявлятися у багатьох аспектах, наприклад: державне регулювання цін на деякі групи товарів або послуг через встановлення граничного рівня цін, поява конкурентних товарів або гравців. Усе це може призвести до втрати частини ринку і, як наслідок, вплинути на прибутковість контрольованих операцій, їх обсяг та на інші результати. Водночас необхідно визнати й те, що вплив зазначених обставин на контрольовані операції може бути повністю нівельований або оцінений по-різному залежно від того, який метод трансфертного ціноутворення буде обраний платником податків для аналізу відповідності цін у контрольованих операціях принципу «витягнутої руки».

На думку експертів EBS, найбільш яскравим і наочним прикладом впливу економічних обставин на контрольовані операції для українських платників податків є вплив соціально-економічної кризи в Україні упродовж 2014-2015 років. У зазначений період українська економіка пережила кілька шокових ситуацій, пов’язаних із воєнними діями на Сході, переходом до моделі «плаваючого» валютного курсу гривні, відтоком іноземних інвестицій, закриттям підприємств, падінням купівельної спроможності населення, фактичним закриттям російського ринку для українських виробників, скороченням валютної виручки та багатьма іншими чинниками.

Проте серед найбільш впливових економічних обставин, які негативно позначилися на багатьох компаніях, що здійснювали контрольовані операції з імпорту, було значне знецінення гривні щодо долара США і євро. Знецінення національної валюти спричинило різке зростання інших операційних витрат українських компаній у вигляді курсових різниць і, як наслідок, негативно позначилося на прибутковості контрольованих операцій компаній-імпортерів. Зважаючи на те, що раптова зміна ринкових умов, яка проявилася у вигляді девальваційних процесів, виявилася неочікуваною для багатьох компаній-імпортерів, контрольовані операції, здійснені такими компаніями, переважно були збитковими.

Проте оскільки зазначені економічні обставини були панівними на всіх ринках та у всіх регіонах країни, у зазначений період здебільшого зазнали збитків компанії-імпортери. Згідно з Настановами ОЕСР щодо ТЦУ, збиткові неконтрольовані операції мають ініціювати подальше розслідування для встановлення того, чи може така операція бути порівнянною. Обставини, в яких збиткові операції/підприємства мають бути вилучені із переліку ознак порівнянності, включають в себе випадки, в яких збитки не відображають звичайні умови ведення бізнесу3. У випадку з описаною вище ситуацією збиткові операції (за умови, що такі будуть знайдені за результатами пошуку співставних неконтрольованих операцій) у разі здійснення ґрунтовного аналізу та опису економічних обставин, що панували на аналізованому ринку та в аналізований період, можуть бути використані під час проведення платниками податків аналізу відповідності цін у контрольованих операціях принципу «витягнутої руки».

Відповідно до вищесказаного, експерти EBS вважають, що під час підготовки документації з трансфертного ціноутворення платники податків та консультанти мають приділяти якомога більше уваги аналізу економічних обставин проведення контрольованих операцій, навіть зважаючи на те, що частину інформації, необхідної для такого аналізу, досить важко здобути, й те, що проведення такого аналізу може потребувати чималих трудових та часових ресурсів.

Автор: Ігор Савенко

 1 Підпункт 39.4.6. пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України

2 Пункт 1.55 Настанов ОЕСР щодо ТЦУ

3 Пункт 3.65 Настанов ОЕСР щодо ТЦУ

Завантажити в PDF