Аналіз поточної системи управлінської та фінансової звітності
Оцінка ефективності, прозорості та достовірності системи управлінської та фінансової звітності

Розробка фінансової політики, системи аналітики та звітності
Розробка облікової політики, а також системи управлінського і фінансового обліку, які необхідні для отримання достовірної фінансової інформації та ефективної роботи Компанії. Постановка Технічного завдання для інформаційної системи та впровадження управлінського і фінансового обліку

Розробка бюджетної політики та системи бюджетування
Розробка політики бюджетування, яка фіксує загальні принципи планування діяльності Компанії. Деталізація системи бюджетування до рівня кожного підрозділу і типу бюджету, структуризація ролей учасників бюджетного процесу Компанії