Корпоративна діагностика
Надання менеджменту і власникам об'єктивного погляду про поточний стан Компанії або окремих підрозділів на основі аналізу бізнес-процесів, стратегії, структури та фінансів

Передінвестиційний аналіз
Аналіз діяльності Компанії, яка є об'єктом інтересів потенційних інвесторів. Надання інвестору об'єктивної інформації про потенційні ризики, пов'язані зі структурою боргових зобов'язань, ліквідністю активів, податковими та юридичними аспектами. Аналіз комерційної спроможності та перспектив розвитку бізнесу