Аутсорсинг бухгалтерського обліку
Ведення бухгалтерського та податкового обліку Компаній на підставі первинних документів, наданих Компанією або на підставі даних, підготовлених EBS

Підготовка фінансової та податкової звітності
Підготовка фінансової та податкової звітності Компанії на основі даних обліку, підготовлених внутрішнім бухгалтером

Підготовка управлінської звітності
Підготовка різноманітних управлінських та фінансових звітів для менеджменту Компанії згідно формату наданого Компанією або у форматі підготовленому EBS