СИСТЕМА КОНТРОЛЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Вересень, 2017

Загальновідомий факт – підприємницька діяльність належить до ризикових видів діяльності. Фірма в процесі функціонування піддається політичним, правовим, фінансовим, технічним, організаційним ризикам. З огляду на частоту криз у країні можна констатувати, що досить велика кількість компаній працюють сьогодні за принципом «Ми на краю прірви. Але ми прорвемося!». Згідно з дослідженнями, система управління ризиками в багатьох компаніях перебуває на етапі планування або потребує суттєвого доопрацювання. Ймовірно, недостатня освіченість власників і менеджменту в практичному складнику і «ефекту на виході» робить свою справу. Однак значущість внутрішнього контролю та оптимізації бізнес-процесів в організації важко переоцінити, адже це «прибуток, який лежить під ногами».

Давайте розберемося: система внутрішнього контролю – це весь діапазон контрольних процедур, методів і механізмів, що створюються організацією для забезпечення належного проведення фінансово-господарських операцій. Процедури внутрішнього контролю є невід’ємною частиною бізнес-процесів компанії. Вони здійснюються або протягом усього бізнес-процесу, або безпосередньо до або після виконання завдання. Система внутрішнього контролю допомагає:

  • забезпечити виконання завдань, досягаючи ефективного управління організацією;
  • забезпечити дотримання законодавчих і нормативних вимог;
  • забезпечити збереження активів;
  • запобігти помилок і порушень, виявити наявні і скоротити їх число;
  • забезпечити актуальність, достовірність, цілісність і коректність обліку;
  • забезпечити підготовку своєчасної та достовірної фінансової звітності.

Систему внутрішнього контролю можна назвати подушкою безпеки для бізнесу і його фінансового обліку. Серед її завдань найважливіші такі: виключення спотворень господарських операцій ще до того, як вони потрапили в облік, забезпечення керівництва достовірною інформацією, вжиття заходів, що перешкоджають зниженню прибутку в результаті таких негативних явищ, як зловживання співробітників з активами, шахрайство, залежність бізнесу від менеджменту, а також від зовнішніх ризиків.

Отже, важливість цієї системи визначено. Ключовим питанням є забезпечення її функціонування, і на цьому етапі ми маємо два варіанти: самим провести діагностику бізнес-процесів і системи внутрішнього контролю (якщо така є) або надати це зовнішнім експертам (консультантам).

Процес виявлення та усунення ризиків переважно зводиться до проблеми виявлення взаємозв’язків між конкретними діями і їх наслідками. Ця проблема усувається, нагадаємо, детальним описом бізнес-процесів, що робить цей інструмент оптимізації ключовим у вибудовуванні діяльності компанії і в створенні надійної системи управління ризиками. Слід зазначити, що під час прийняття рішень у частині управління ризиками тільки досвід і компетенції гарантують критичний спосіб мислення, здатність побачити ризик і знайти спосіб запобігти його. Ймовірно, тому здебільшого компанії, оцінюючи ризики і діагностуючи процеси, спираються переважно на досвід експертів. В іншому випадку організація стикається зі ще одним ризиком: при діагностиці власних бізнес-процесів є ймовірність не помітити ключові і важливі ризики для організації, унаслідок чого система контролю буде неповною і, швидше за все, неефективною.

На противагу цьому залучення до цього завдання експертів (консультантів) дозволяє:

  • побачити чітку картину того, як працює ваша організація, зокрема її підрозділи й бізнес-процеси;
  • отримати аналіз, наскільки якісно наявні процеси й система внутрішнього контролю (у разі її наявності) функціонують, чи належним чином виконуються наявні корпоративні вимоги;
  • отримати незалежну оцінку роботи бізнес-процесів і контролів організації.

Наостанок хочемо зазначити, що в будь-якому випадку рішення щодо впровадження системи внутрішнього контролю та проведення діагностики наявних бізнес-процесів (і їх поліпшення) – це вже досить серйозний позитивний процес. І тільки керівництво організації може прийняти рішення, яким інструментом скористатися для розв’ язання проблеми – власними ресурсами, маючи на меті уявну економію коштів, або залучанням зовнішніх незалежних експертів, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією та досвідом із налаштування бізнес-процесів і ефективної системи внутрішнього контролю. Хочемо підкреслити, що статус «експерт» щодо консультантів використовується аж ніяк не дарма.

Автор: Ігор Гмиря

Завантажити в PDF