Прийнято Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

24.10.2017

05 жовтня 2016 року Верховною радою України було прийнято Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», що 23 жовтня 2016 року був переданий на підписання Президенту. Цей Закон визначає правові та організаційні засади захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі.

Відтепер на законодавчому рівні закріплюються такі поняття як кібербезпека, кібератака, кіберзагрози, кібершпигунство, кібертероризм тощо.

Положеннями Закону визначено, що об’єктами кіберзахисту є інформаційна (автоматизована), телекомунікаційна, інформаційно-телекомунікаційна система, порушення сталого функціонування якої матиме негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України (об’єкт критичної інформаційної інфраструктури), та інші інформаційно-телекомунікаційні системи, в яких здійснюється обробка державних інформаційних ресурсів або інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

В порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства й установи, які: ведуть діяльність і надають послуги в галузях хімічної промисловості, енергетики, транспорту, ІКТ, банківському та фінансовому секторі, електронних комунікацій; надають послуги в сфері життєзабезпечення населення; є комунальними, аварійними і рятувальними службами; включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки.

Суб’єктами забезпечення кібербезпеки є державні органи, органи місцевого самоврядування, органи управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронні органи, а також підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки національного сегмента кіберпростору, у тому числі забезпеченням кіберзахисту в рамках надання інформаційних та/або телекомунікаційних послуг.

Крім того Законом передбачається створення урядової команди реагування на кіберзагрози та оперативного виконання завдань забезпечення кібербезпеки, що полягає у здійсненні заходів, пов’язаних із виявленням, запобіганням і нейтралізацією кіберзагроз.

Відповідальність осіб, винних у порушенні законодавства у сфері кібербезпеки, передбачається цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством України.