НОВІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДЛЯ В’ЇЗДУ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНУ

Травень, 2017

16 квітня 2017 року набрала чинності Постанова КМУ № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» від 1 березня 2017 року.

Нові Правила розроблено для адаптації міграційно-візової політики України до стандартів Європейського Союзу, погодження нормативно-правової бази у візовій сфері із сучасними вимогами. Документом запроваджено уніфіковані, чіткі та прозорі процедури оформлення українських віз, а саме:

  • скасовано необхідність надання запрошень для в’їзду іноземних громадян в Україну з приватною або діловою метою, оформлених у Державній міграційній службі України;
  • збільшено термін дії довгострокової візи Д – за новими правилами вона видаватиметься як багаторазова на 90 днів;
  • знижено до 65 доларів США тарифну ставку за оформлення всіх типів віз;
  • встановлено єдину ставку за оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів громадян (2.550 грн);
  • зменшено строки оформлення віз: терміново – до 5 робочих днів, у звичайному порядку – до 10 робочих днів;
  • надано можливість подання візових анкет онлайн через веб-сторінку Міністерства закордонних справ України;
  • розширено перелік держав, громадяни яких можуть оформлювати візи для поїздок із діловою й туристичною метою в пунктах пропуску через держаний кордон України;
  • надано можливість подання пакета документів для оформлення візи до закордонної дипломатичної установи України або зовнішнього постачальника послуг особисто, через законного представника або з використанням засобів поштового зв’язку;
  • проведення співбесід із заявниками із використанням засобів віддаленого зв’язку, які дають змогу здійснити візуальну ідентифікацію заявника.

Деякі з цих змін справді значно покращують ситуацію та допомагають уникнути певних незручностей під час відвідування України іноземними громадянами.

Так, дуже важливим кроком є скасування необхідності оформлення запрошень у Державній міграційній службі України, на підставі яких іноземці отримували візу для в’їзду в Україну, оскільки ця процедура вимагала великої кількості документів, а рішення про оформлення такого запрошення приймалося міграційною службою в термін від 10 до 20 календарних днів. Після скасування вказаної вимоги для оформлення візи для в’їзду в Україну іноземець разом з іншими документами подає до відповідної консульської установи України один із таких документів:

1.Запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, у якому вказано реєстраційний номер підприємства згідно з ЄДРПУ, дату, прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету подорожі, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи.

2.Нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи — громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України, що включає прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони — фізичної особи.

Не менш важливим моментом є збільшення терміну дії довгострокової візи Д із 45 днів до 90 днів та надання можливості використовувати таку візу як багаторазову. Такі зміни передусім надають іноземному громадянину більше часу для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні та прибирають певні обмеження для іноземців, а також надають право іноземцеві покидати територію України до фактичного оформлення йому посвідки на тимчасове проживання.

Так, до прийняття цих Правил іноземець, прибувши на територію України на підставі довгострокової візи Д, мусив спочатку оформити посвідку на тимчасове проживання, а вже після цього міг покинути територію України. Водночас процес оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні з наступною реєстрацією місця проживання тривав не менш ніж 15 календарних днів. Упродовж цього часу іноземець був обмежений у можливості покинути територію України, оскільки в разі перетину ним кордону України до оформлення посвідки на тимчасове проживання віза Д автоматично вважалася використаною.

З огляду на вищевказані зміни в законодавстві, на думку юристів компанії EBS, відвідування України іноземними громадянами стане більш доступним і прозорим та спростить отримання документів, необхідних для перетину кордону України.

Автор: Максим Лєщинський

Завантажити в PDF