Національний банк дозволив виплату дивідендів на користь нерезидентів за 2017 рік та скасував інші обмеження

Постановою від 01.03.2018 року №19 Національний банк пом’якшив деякі заборони на здійснення валютних операцій.

Так, з 03 березня 2018 року згідно з зазначеною постановою Нацбанк:

– дозволив виплату дивідендів на користь нерезидентів-інвесторів за 2017 рік. При цьому НБУ обмежив розмір місячних платежів по виплаті дивідендів сумою в 7 млн. доларів США на календарний місяць;

– дозволив дострокове погашення кредитів та позик в іноземній валюті на користь нерезидентів-позикодавців у сумі до 2 млн. доларів США протягом календарного місяця в межах одного обслуговуючого банку, а також у разі, якщо погашення позики (кредиту) відбувається за рахунок залучених кредитних коштів за іншим договором позики (кредитним договором) із нерезидентом, строк погашення за яким є більш пізнім;

– скасував обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті за договором позики (кредиту) від нерезидента, якщо такі надходження будуть використані виключно для погашення іншої позики (кредиту), процентів та інших платежів за цими договорами.

Ми сподіваємось, що таке рішення НБУ буде сприяти покращенню інвестиційної привабливості України.