Лист ДФСУ № 9853/7/99-99-22-01-02-17 від 23.03.2015

1) У разі отримання у 2015 році запиту про надання документації з ТЦУ щодо контрольованих операцій, здійснених у 2013 – 2014 рр., платники податків та контролюючі органи зобов’язані застосовувати норми ПКУ щодо змісту такої документації у редакції, що діє після 01.01.2015 р., тобто застосовувати норми, чинні на момент направлення запиту.
2) Штрафні санкції у розмірі 5% від суми контрольованих операцій, що не задекларовані платниками податків у поданих звітах за 2013 р., не застосовуються.
3) У разі наявності у контролюючого органу інформації, що платником податків проводились контрольовані операції, але ним не подано звіт про контрольовані операції, або на запит фіскальної служби не подано документацію з ТЦУ, контролюючим органом може бути здійснена документальна позапланова перевірка відповідно.
У разі якщо контролюючим органом під час моніторингу (аналізу) поданого платником податків звіту про контрольовані операції встановлено невключення до такого звіту інформації про всі контрольовані операції, контролюючим органом може бути здійснена документальна позапланова перевірка. Зазначена перевірка не є перевіркою контрольованих операцій у розумінні пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу.

Детальніше