Лист ДФСУ № 9015/6/99-99-15-02-02-15 від 26.04.2017

Виплати у вигляді роялті враховуються у складі витрат і впливають (можуть впливати) на формування об’єкта оподаткування податком на прибуток. Такі операції визнаються контрольованими, незалежно від того, в якому із періодів (звітному або наступних) цей вплив відбувається.
Такі операції мають бути відображені у Звіті про контрольовані операції у звітному періоді, в якому відбулася господарська операція із нарахування (сплати)  роялті, незалежно від рішення платника податків щодо відображення або невідображення сум таких роялті у складі витрат у декларації з податку на прибуток.

Детальніше