Лист ДФСУ № 3282/7/99-99-14-01-02-17 від 10.02.2017

1) У разі встановлення після 01.01.2017 фактів неподання звіту про контрольовані операції, штрафні санкції розраховуються, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня відповідного податкового (звітного) року, за який встановлено порушення.
2) У разі повторного неподання звіту або документації після спливу граничного строку сплати штрафу, подальші штрафні санкції розраховуються, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
3) Штрафні санкції за несвоєчасне подання звіту або документації або за несвоєчасне декларування всіх операцій у звіті, розраховуються за кожний календарний день, починаючи з 01.01.2017. Такі штрафні санкції застосовуються, якщо платником податків подано звіт (уточнюючий звіт з додатково задекларованими операціями) до початку документальної перевірки.
4) У разі судового оскарження повідомлення-рішення контролюючого органу щодо штрафних санкцій за неподання звіту, документації, невідображення всіх операцій у звіті, штраф за повторне неподання буде розраховуватись за кожний календарний день, починаючи з 41-го календарного дня після дня закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання судовим рішенням законної сили (якщо на користь контролюючого органу).

Детальніше…