Лист ДФСУ № 1555/6/99-99-19-02-02-15 від 27.01.2016

Якщо підприємство здійснює платежі, які згідно з правилами бухгалтерського обліку визнаються роялті і включаються до складу витрат, а для цілей оподаткування податком на прибуток такі платежі не підпадають під визначення роялті, то підприємство не формує різниці для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток.

Детальніше