Лист ДФСУ № 1510/99-99-14-01-02-18 від 26.04.2016

1) У графі 23 зазначається цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції, а не відповідний показник рентабельності усієї господарської діяльності підприємства за звітний період;
– цифрове значення показника рентабельності наводиться у відсотках.
– у разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно розділу V Порядку складання Звіту не дозволяють відобразити таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності та його цифрове значення відображають у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій.
2) У графі 17 «Кількість» у разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції у валюті контракту.
3) У графі 20 “Загальна вартість операції” зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку.
4) У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами – нерезидентами із залученням непов’язаних осіб зазначається інформація щодо такого нерезидента-пов’язаної особи.
5) Під час заповнення Інформації  про пов’язаність осіб при розкритті інформації за кодом пов’язаності «502» у графах «Розмір володіння», «Володіння: безпосереднє/опосередковане» зазначається інформація стосовно платника податків, який здійснює контрольовані операції.

Детальніше

2017-07-07T10:00:43+00:00 06.06.17|Складання звіту|