Лист ДФСУ № 11132/6/99-99-15-02-02-15 від 23.05.2016

1) Суми отриманих у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому у розрахунку вартісного критерію враховуються суми інвестицій, отриманих у формі, відмінній від грошової, а також суми сплачених роялті.

2) Для співставлення умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема інформацію, доступ до якої наявний тільки в органів державної влади). При цьому Державна фіскальна служба України не уповноважена визначати перелік джерел, які містять відомості, що дають можливість співставити комерційні та фінансові умови операцій для цілей трансфертного ціноутворення.
3) Інформація про ціни співставних неконтрольованих операцій, що відображені у звіті субєкта оціночної діяльності, може бути використана для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

Детальніше