ГОТУЄМОСЯ ДО ЗВІТНОЇ КАМПАНІЇ-2017 З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: 10 ПРОСТИХ КРОКІВ

Повторна публікація статті від 22.06.2016 року

 1. ВИЗНАЧТЕ КОЛО ВАШИХ ПОВЯЗАНИХ ОСІБ

Перелік осіб, які можуть визнаватись пов’язаними, наведений у підпункті 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України. Для визначення кола пов’язаних осіб надішліть, за необхідності, письмові запити Вашій материнській компанії або зверніться до консультантів за допомогою.

Пам’ятайте, що наявність в ланцюгу операцій між Вами та Вашою пов’язаною особою одного або декількох непов’язаних з Вами посередників, які в такому ланцюгу не здійснюють суттєвих функцій, не застосовують суттєвих активів та не мають суттєвих ризиків, не звільняє Вас від необхідності визнання таких операцій контрольованими (підпункт 39.2.1.5. підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України).

 1. ВИЗНАЧТЕ КОЛО ВАШИХ КОНТРАГЕНТІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ В НИЗЬКОПОДАТКОВИХ ЮРИСДИКЦІЯХ

Актуальний на сьогоднішній день перелік таких юрисдикцій був затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №977-р. Приділіть увагу операціям, які здійснюються Вами з постійними представництвами компаній, що зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях, оскільки операції з такими постійними представництвами можуть бути визнані контрольованими за умови досягнення вартісного критерію (Лист ДФСУ від 19 жовтня 2015 року № 21974/6/99-99-19-02-02-15).

Операції, перелічені вище, а також зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів можуть бути визнані контрольованими операціями за умови досягнення за результатом 2016 року вартісних критеріїв, про які буде написано нижче. Надалі в тексті такі операції іменуватимуться «потенційно контрольованими операціями».

 1. ЗБЕРЕЖІТЬ В ЕЛЕКТРОНОМУ ВИГЛЯДІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОВЯЗАНІ З ПОТЕНЦІЙНО КОНТРОЛЬОВАНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Створіть на комп’ютері папку «ТЦУ» та збережіть до неї копії договорів, за якими здійснюються операції з вищенаведеними особами, з усіма додатками, додатковими угодами та доповненнями. Надайте файлам зі скан-копіями такі назви, які дозволяють, не відкриваючи файл, зрозуміти його зміст.

Таким самим чином збережіть до папки «ТЦУ» всі скан-копії вантажних митних декларацій, актів наданих послуг та робіт, копії всіх інших документів, які безпосередньо пов’язані з потенційно контрольованими операціями. Сьогодні Ви можете зробити скан-копію митної декларації або акту наданих послуг за кілька хвилин, а сканування всіх митних декларацій та всіх актів наприкінці року потребуватиме значно більше часу.

Якщо Ваші колеги збирають інформацію про ціни на товари, що є предметом потенційно контрольованих операцій, у будь-яких спеціалізованих виданнях або аналізують біржові котирування на такі товари, попросіть їх зберігати таку інформацію у будь-якій електронній формі (скан-копії, прінт-скрін сторінки в Інтернеті тощо). У подальшому така інформація може суттєво допомогти обґрунтуванню цін у Ваших контрольованих операціях.

Якщо Ви отримали позики, які є Вашими потенційно контрольованими операціями, збережіть до папки «ТЦУ» всі реєстраційні свідоцтва, отримані від НБУ, щодо всіх змін в договорі позики, починаючи з моменту його укладання.

Іншими словами, збережіть в одному місці в електронній формі все, що стосується потенційно контрольованих операцій, особливо цін на товари (роботи, послуги) в таких операціях. Бажано зберегти все таким чином до папки «ТЦУ», щоб наприкінці 2016 року Ви могли знайти будь-які документи, пов’язані з будь-якою потенційно контрольованою операцією, витративши мінімальну кількість свого часу.

Наприклад, в папці «ТЦУ» можна створити підпапки в розрізі контрагентів, в кожній з яких документи будуть розподілені за підпапками «Договори», «Вантажні митні декларації», «Акти наданих послуг», «Інвойси», «Листи Держзовнішінформу», «Біржові котирування» тощо. Таке розподілення дозволить Вам швидко надати консультантам папки з документами саме відносно тих контрагентів, операції з якими будуть визнані контрольованими за результатами року у зв’язку з досягненням вартісного критерію, а консультантам, у свою чергу, дозволить легко розібратись з наданими документами.

 1. ЯКЩО ВИ ПРИДБАВАЛИ ПОСЛУГИ І ТАКІ ОПЕРАЦІЇ Є ПОТЕНЦІЙНО КОНТРОЛЬОВАНИМИ

Майте на увазі, що у випадках, коли Ви придбаваєте послуги у нерезидентів в рамках контрольованих операцій, може знадобитись довести, що послуги Вам дійсно були надані. Зберігайте все, що може довести фактичне отримання послуги від нерезидента – письмові консультації, протоколи перемовин, в ході яких здійснювалось усне консультування (підписані обома сторонами), листування з контрагентом, якщо консультації та рекомендації надавались у вигляді такого листування тощо. Попросіть Вашого контрагента надавати Вам для підписання максимально детальні акти наданих послуг.

У подальшому Вам може знадобитись довести також, що Ви дійсно потребували надані послуги і дійсно були зацікавлені в придбанні таких послуг як підприємство, що є незалежним в своїх рішеннях. Отже, не купуйте у потенційно контрольованих операціях послуги, які Вам не потрібні, навіть якщо вони нав’язані материнською компанією. В іншому випадку може статись, що реальність таких операцій не буде доведено, а отже і всі Ваші витрати в них можуть бути визнані як такі, що не відповідають принципу «витягнутої руки».

 1. ПРИДІЛЯЙТЕ ОСОБЛИВУ УВАГУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПОТЕНЦІЙНО КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ

Пам’ятайте, що розрахунок рентабельності контрольованих операцій здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку. Саме на підставі такого розрахунку може бути зроблено висновок про відповідність або невідповідність ціни в контрольованій операції принципу «витягнутої руки». Отже, ведіть бухгалтерський облік максимально детально, логічно і прозоро, особливо коли це стосується потенційно контрольованих операцій. Це звільнить Вас від зайвих питань з боку консультантів, а у подальшому, можливо, і від претензій з боку контролюючих органів.

 1. ВИЗНАЧТЕ ВІДПОВІДНІСТЬ ПОТЕНЦІЙНО КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ВАРТІСНИМ КРИТЕРІЯМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДРУГОГО, ТРЕТЬОГО АБО ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛІВ 2016 РОКУ

Згідно з діючою редакцією статті 39 Податкового кодексу України, для визнання операцій контрольованими необхідним є одночасне виконання наступних умов щодо вартісного критерію:

 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
 • обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, з яким здійснювались потенційно контрольовані операції, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Платники податків, які раніше інших звертаються до консультантів за допомогою з питань підготовки звітності та документації з трансфертного ціноутворення, як правило, мають можливість не тільки раніше всіх отримати готовий звіт та документацію, а й додаткові знижки від вартості послуг консультантів у зв’язку з раннім зверненням. До того ж, раннє звернення, як правило, надає можливість зробити висновок щодо відповідності або невідповідності цін в контрольованих операціях принципу «витягнутої руки» до подання податкової декларації з податку на прибуток. У разі необхідності коригування ціни для цілей оподаткування податком на прибуток, таке коригування може бути здійснено до кінцевого строку подання податкової декларації.

Таким чином, раннє звернення до консультантів з питань підготовки звітності та документації з трансфертного ціноутворення має свої безсумнівні переваги. Чим раніше Ви зможете визначитись з тим, які Ваші операції у 2016 році будуть визнаватись контрольованими, тим швидше Ви зможете звернутись до консультантів, погодити з ними вартість їх послуг та розпочати процес підготовки звіту і документації з обґрунтування ціни (рентабельності) в таких операціях.

 1. ЗАПИТАЙТЕ «МАМУ»

Якщо Ви раніше ніколи не готували документацію з трансфертного ціноутворення, майте на увазі, що в такій документації розкривається інформація про групу компаній, до якої входить платник податків та його контрагент (якщо вони входять до однієї групи компаній), а також про політику групи з трансфертного ціноутворення (за її наявності). Отже, запитайте у материнської компанії щонайменше про юридичну структуру групи та політику групи з трансфертного ціноутворення. Якщо Ви готували документацію з трансфертного ціноутворення раніше, запитайте, чи нічого не змінилось за останній рік.

 1. НАДАЙТЕ ВСЮ НАЯВНУ ІНФОРМАЦІЮ ВАШОМУ КОНСУЛЬТАНТОВІ

Все, що Ви ретельно збирали та продовжуєте збирати стосовно контрольованих операцій у папку «ТЦУ» на комп’ютері, тепер може бути надано Вашому консультантові для аналізу. Скоріш за все, Вам знадобиться додатково зустрітись з Вашим консультантом для надання йому усних роз’яснень щодо функцій сторін контрольованої операції та з інших питань.

 1. ПРИВІТАЙТЕ ВАШОГО МИТНОГО БРОКЕРА З НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ

А також попросіть його надати Вам копію митної бази щодо Ваших контрольованих операцій з імпорту та (або) експорту товарів. Копію митної бази буде надано Вам безкоштовно, і вона не завадить при підготовці звіту про контрольовані операції.

 1. ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДО ВАШОГО IT-ФАХІВЦЯ ОДРАЗУ ПІСЛЯ НОВОРІЧНИХ СВЯТ

 

Найпростішим рішенням буде надати консультантові з трансфертного ціноутворення копію Вашої бази з бухгалтерського обліку, тому попросіть Вашого IT-фахівця зробити таку копію. Якщо з будь-яких причин Ви не можете надавати копію бази, узгодьте порядок надання даних бухгалтерського обліку з Вашим консультантом.

 

Погодьтеся, нічого складного у вищенаведеному немає. Потрібно лише збирати та систематизувати наявну інформацію, пов’язану з контрольованими операціями. А наступного року даний процес буде для Вас ще простішим!

Автор: Аліна Бакуліна, Партнер, Керівник Групи трансфертного ціноутворення, EBS