Лист ДФСУ від 04.01.2017 №27/6/99-99-15-02-02-15

Фінансові показники, які мають від’ємне значення, можуть використовуватись для розрахунку діапазону рентабельності за умови проведення ретельного дослідження відповідності неконтрольованої операції критеріям зіставності. При цьому рішення щодо використання від’ємних фінансових показників приймається індивідуально у кожному окремому випадку проведення функціонального та порівняльного аналізу, та має бути обґрунтовано у документації з трансферного ціноутворення. Детальніше

Лист ДФСУ 25360/6/99-99-15-02-02-15 від 23.11.2016

Використання методу чистого прибутку не передбачає можливість застосування фінансових показників валової рентабельності та/або валової рентабельності собівартості. Детальніше

Лист ДФС від 09.12.2016 №26705/6/99-99-15-02-02-15

Рішення щодо визначення певного періоду (дати) для обрання зіставних неконтрольованих операцій має прийматись індивідуально за кожним окремим випадком проведення КО на підставі результатів порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій, включаючи всі економічно важливі елементи цих операцій, що мають істотний вплив на ціну. Детальніше