Лист ДФСУ № 1028/6/99-99-15-02-02-15 від 06.07.2017

Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань до медіани ринкового діапазону застосовується до контрольованих операцій, здійснених починаючи з 01 січня 2017 року. Детальніше...

Лист ДФСУ № 3698/6/99-99-12-03-07-15 від 22.02.2017

Норми НКУ не містять застережень щодо кількості товарних бірж, що мають бути обрані для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», та не передбачають пріоритетності їх застосування. Біржові котирування певної біржі мають використовуватись із урахуванням критеріїв зіставності, зокрема, економічних умов діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (географічне розташування ринків), які істотно впливають [...]

Лист ДФСУ № 1517/6/99-99-15-02-02-15 від 07.08.2015

Якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або рентабельності в контрольованій операції проводиться з цінами або показниками рентабельності двох і більше зіставних неконтрольованих операцій або юридичних осіб, які не здійснюють операції з пов’язаними особами, обов’язково використовується діапазон цін (рентабельності). У разі, якщо кількість зіставних неконтрольованих операцій або юридичних осіб, які не здійснюють операції [...]

Лист ДФСУ №7384/6/99-99-15-02-02-15 від 10.04.2017

Відповідно до норм, що набули чинності з 1 січня 2017 року, платник податків має право здійснити самостійне коригування ціни контрольованої операції до мінімального або максимального значення ринкового діапазону, а не до медіани ринкового діапазону. Оскільки дані зміни набули чинності з 1 січня 2017 року, вони застосовуються до контрольованих операцій, здійснених починаючи з 01 січня 2017 [...]

Лист ДФСУ №3698/6/99-99-12-03-07-15 від 22.02.2017

Щодо товарів, які мають біржове котирування: норми Кодексу не містять застережень щодо кількості товарних бірж, що мають бути обрані для  встановлення відповідності умов контрольованих операцій з такими товарами принципу «витягнутої руки», та не передбачають пріоритетності їх застосування. Для цілей побудови діапазону цін обираються котирування на біржах, що містять найбільш повну та зіставну інформацію для певної [...]

Лист ДФСУ №1201/Г/99-99-15-02-02-14 від 24.01.2017

Фінансові показники, які мають від’ємне значення, можуть використовуватись для розрахунку діапазону рентабельності за умови проведення ретельного дослідження відповідності неконтрольованої операції критеріям зіставності. При цьому рішення щодо використання від’ємних фінансових показників приймається індивідуально у кожному окремому випадку проведення функціонального та порівняльного аналізу, та має бути обґрунтовано у документації з трансферного ціноутворення. Детальніше

Лист ДФСУ №1021/6/99-99-15-02-02-15 від 19.01.2017

1) Для контрольованих операцій з біржовими товарами визначено спеціальний порядок встановлення відповідності умов принципу «витягнутої руки». Для цілей застосування спеціальної норми Кодекс визначає виключний перелік фінансових та комерційних умов, які мають враховуватись для забезпечення зіставності біржових котирувань із умовами контрольованої операції. Для розрахунку діапазону мають використовуватись тільки біржові котирування за декаду, що передує проведенню контрольованої [...]