Лист ДФСУ № 11811/6/99-99-15-02-02-15 від 31.05.2016

1) При визначенні обсягу господарських операцій платника податків з нерезидентом -пов’язаною особою (5 млн. грн.) враховується обсяг операцій з продажу товарів, на які перейшло право власності. 2) Якщо придбаний у нерезидента товар використовується у переробці сировини, ввезеній на давальницьких умовах, яка відправляєтья контрагенту-нерезиденту як готова продукція, повернення товару не відбувається. Отже, використання відповіді на запитання [...]

Лист ДФСУ № 11654/6/99-99-15-02-02-15 від 27.05.2016

1) При визначенні обсягу господарських операцій платника податків з експорту продукції на умовах попередньої оплати нерезидентом, зареєстрованим у низькоподатковій юрисдикції, враховується обсяг продажу продукції, на яку перейшло право власності. 2) Розмір знижки (дисконту), що впливає на ціну продукції враховується при визначенні ціни контрольованої операції для встановлення відповідності умов такої контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Детальніше

Лист ДФСУ № 11132/6/99-99-15-02-02-15 від 23.05.2016

1) Суми отриманих у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому у розрахунку вартісного критерію враховуються суми інвестицій, отриманих у формі, відмінній від грошової, а також суми сплачених роялті. 2) Для співставлення умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати [...]

Лист ДФСУ № 9980/6/99-99-15-02-02-15 від 04.05.2016

Обсяг річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення розраховується як сумарне значення таких показників Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід (далі – Звіт)) Форма № 2: •чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000), •інші операційні доходи (ряд. 2120), •дохід від участі в капіталі (ряд. 2200), •інші [...]

Лист ДФСУ № 10160/6/99-99-15-02-02-15 від 06.05.2016

Якщо річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, а обсяг таких господарських операцій з нерезидентом досяг 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), то такі господарські операції не визнаються контрольованими» Детальніше

Лист ДФСУ № 13362/7/99-99-19-02-02-17 від 14.04.2016

1) Для визнання операцій, здійснених у 2015 році, контрольованими, необхідним є одночасне виконання наступних умов щодо вартісного критерію: - річний дохід платника податків від будь-якої діяльності перевищує 50 мільйонів гривень; - обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом перевищує 5 мільйонів гривень. 2) При визначенні вартісного критерію обсягу річного доходу платника податків для [...]

Лист ДФСУ № 27772/10-28-10-06-11 від 29.12.2015

Контрольованими операціями в 2015 році будуть вважатись операції, які відповідають вартісним критеріям, встановленим з 13.08.2015 (50 млн. грн. загальний обсяг доходів платника податків та 5 млн. грн. обсяг операцій з одним контрагентом). Дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення. Детальніше

Лист ДФСУ № 14996/6/99-99-19-02-02-15 від 17.07.2015

Оскільки базою для визначення вартісного критерію контрольованих операцій є договірна (контрактна) ціна товару, а кредит-нота змінює визначену договором з нерезидентом вартість поставлених товарів, то при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій обсяг контрольованих операцій обраховується за договірною (контрактною) ціною такого товару з урахуванням змін згідно з наданою нерезидентом кредит-нотою. Детальніше