Лист ДФСУ № 13362/7/99-99-19-02-02-17 від 14.04.2016

1) Для визнання операцій, здійснених у 2015 році, контрольованими, необхідним є одночасне виконання наступних умов щодо вартісного критерію: - річний дохід платника податків від будь-якої діяльності перевищує 50 мільйонів гривень; - обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом перевищує 5 мільйонів гривень. 2) При визначенні вартісного критерію обсягу річного доходу платника податків для [...]

Лист ДФСУ № 4304/6/99-99-19-02-02-15 від 26.02.2016

Господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, здійснені ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими та відповідно такі платники не подають звіт про контрольовані операції за звітний період, в якому такий платник був платником єдиного податку. Детальніше

Лист ДФСУ № 3614/6/99-99-19-02-02-15 від 18.02.2016

Якщо заборгованість резидента за товари (роботи, послуги) переходить поручителю – нерезиденту, який зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку низькоподаткових, чинному на час переходу усіх прав кредитора у цьому зобов'язанні до поручителя, така операція підпадає під визначення контрольованої. Детальніше

Лист ДФСУ № 2716/6/99-99-19-02-02-15 від 10.02.2016

1) Дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення та не враховується для обчислення обсягу (5 мільйонів гривень) господарських операцій платника податків із кожним контрагентом. 2) Якщо господарські операції із нарахування процентів на користь пов’язаної особи - нерезидента відповідають умовам щодо вартісного [...]

Лист ДФСУ № 2717/6/99-99-19-02-02-15 від 10.02.2016

Господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, здійснені ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими, та відповідно такі платники не подають звіт про контрольовані операції за звітний період, в якому такий платник був платником єдиного податку. Детальніше

Лист ДФСУ № 23389/10/28-10-06-11 від 21.10.2015

Операції платника податку (комітента) з продажу товарів нерезиденту, зареєстрованому у низькоподатковій юрисдикції, через комісіонера визнаються контрольованими, якщо виконуються вартісні критерії, оскільки безпосередньо право власності на товар переходить від комітента до покупця-нерезидента. Детальніше

Лист ДФСУ № 22007/6/99-99-19-02-02-15 від 19.10.2015

Резидент, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента - пов'язаної особи з таким резидентом чи постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку низькоподаткових юрисдикцій, зобов'язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції. При цьому для постійного представництва нерезидента такі операції не вважаються контрольованими. [...]

Лист ДФСУ № 21974/6/99-99-19-02-02-15 від 19.10.2015

Резидент, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента - пов'язаної особи з таким резидентом чи постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, зобов'язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції. При цьому для постійного представництва нерезидента такі [...]

Лист ДФСУ № 19545/6/99-99-19-02-02-15 від 14.09.2015

1) Господарські операції можуть бути визнані контрольованими, якщо виконується, зокрема, така умова – обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. 2) Якщо однією із сторін господарської операції є нерезидент, який не є пов’язаною особою платника [...]