Лист ДФСУ № 23389/10/28-10-06-11 від 21.10.2015

Операції платника податку (комітента) з продажу товарів нерезиденту, зареєстрованому у низькоподатковій юрисдикції, через комісіонера визнаються контрольованими, якщо виконуються вартісні критерії, оскільки безпосередньо право власності на товар переходить від комітента до покупця-нерезидента. Детальніше

Лист ДФСУ № 22007/6/99-99-19-02-02-15 від 19.10.2015

Резидент, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента - пов'язаної особи з таким резидентом чи постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку низькоподаткових юрисдикцій, зобов'язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції. При цьому для постійного представництва нерезидента такі операції не вважаються контрольованими. [...]

Лист ДФСУ № 21974/6/99-99-19-02-02-15 від 19.10.2015

Резидент, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента - пов'язаної особи з таким резидентом чи постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, зобов'язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції. При цьому для постійного представництва нерезидента такі [...]

Лист ДФСУ № 19545/6/99-99-19-02-02-15 від 14.09.2015

1) Господарські операції можуть бути визнані контрольованими, якщо виконується, зокрема, така умова – обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. 2) Якщо однією із сторін господарської операції є нерезидент, який не є пов’язаною особою платника [...]

Лист ДФСУ № 18915/6/99-99-19-02-02-15 від 04.09.2015

Операції з нерезидентом-непов'язаною особою не визнаються контрольованими, якщо він не зареєстрований в низькоподатковій юрисдикції, незалежно від того, що учасником такого нерезидента є резидент держави, включеної до переліку. Також до операцій з таким нерезидентом не застосовується п. 140.5 ст. 140 ПКУ. Детальніше

Лист ДФСУ № 18299/7/99-99-19-01-01-17 від 22.05.2015

Господарські операції, здійснені з особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ "Крим" та досягли вартісного критерію, визнаються контрольованими, незалежно від того, чи є така особа пов'язаною, чи ні. Детальніше