Лист ДФСУ № 12677/6/99-99-15-02-02-15 від 09.06.2016

Операції з поставки обладнання, що здійснюються з нерезидентом, який не зареєстрований у низькоподатковій юрисдикції, будуть вважатись контрольованими лише у випадку, якщо такий нерезидент є пов’язаною особою або комісіонером, за умови досягнення вартісного критерію. Детальніше

Лист ДФСУ № 12424/6/99-99-15-02-02-15 від 06.06.2016

Господарські операції з нерезидентом, не зареєстрованим в  низькоподатковій юрисдикції, може визнаватись контрольованими, якщо такий нерезидент є пов’язаною особою з резидентом або є комісіонером, за умови досягнення вартісного критерію. Детальніше

Лист ДФСУ № 1350-2-99-99-15-02-02-10 від 01.06.2016

Господарські операції з передачі юридичній особі-нерезиденту права користування нематеріальними активами в обмін на корпоративні права можуть бути визнані контрольованими, за умови досягнення вартісного критерію. Детальніше

Лист ДФСУ № 11233/6/99-99-15-02-02-15 від 24.05.2016

Операції, здійснені у 2014 році з нерезидентом – непов’язаною особою, який зареєстрований у державі, яка не включена до переліку низькоподаткових юрисдикцій, підпадають під визначення контрольованих у разі, якщо такий нерезидент сплачує податок на прибуток підприємств за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні. Водночас, факт реєстрації учасника такого нерезидента в низькоподатковій [...]

Лист ДФСУ № 10067/6/99-99-15-02-02-15 від 05.05.2016

Господарські операції з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», можуть бути визнані контрольованими, якщо така особа є пов'язаною особою платника податків або є комісіонером в операціях з продажу товарів, за умови досягнення вартісного критерію. Детальніше

Лист ДФСУ № 13362/7/99-99-19-02-02-17 від 14.04.2016

1) Для визнання операцій, здійснених у 2015 році, контрольованими, необхідним є одночасне виконання наступних умов щодо вартісного критерію: - річний дохід платника податків від будь-якої діяльності перевищує 50 мільйонів гривень; - обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом перевищує 5 мільйонів гривень. 2) При визначенні вартісного критерію обсягу річного доходу платника податків для [...]

Лист ДФСУ № 4304/6/99-99-19-02-02-15 від 26.02.2016

Господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, здійснені ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими та відповідно такі платники не подають звіт про контрольовані операції за звітний період, в якому такий платник був платником єдиного податку. Детальніше

Лист ДФСУ № 3614/6/99-99-19-02-02-15 від 18.02.2016

Якщо заборгованість резидента за товари (роботи, послуги) переходить поручителю – нерезиденту, який зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку низькоподаткових, чинному на час переходу усіх прав кредитора у цьому зобов'язанні до поручителя, така операція підпадає під визначення контрольованої. Детальніше

Лист ДФСУ № 2716/6/99-99-19-02-02-15 від 10.02.2016

1) Дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення та не враховується для обчислення обсягу (5 мільйонів гривень) господарських операцій платника податків із кожним контрагентом. 2) Якщо господарські операції із нарахування процентів на користь пов’язаної особи - нерезидента відповідають умовам щодо вартісного [...]

Лист ДФСУ № 2717/6/99-99-19-02-02-15 від 10.02.2016

Господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, здійснені ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими, та відповідно такі платники не подають звіт про контрольовані операції за звітний період, в якому такий платник був платником єдиного податку. Детальніше