Лист ДФСУ № 14491/6/99-99-15-02-02-15 від 04.07.2016

Господарські операції з купівлі товару резидентом у нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), що не включена до переліку низькоподаткових юрисдикцій, навіть при досягненні вартісного критерію, не підпадають під визначення контрольованих, якщо нерезидент не є пов’язаною особою з резидентом, незалежно від того, в якій країні (території) відкрито банківський рахунок такого нерезидента. Детальніше

Лист ДФСУ № 14510/6/99-99-15-02-02-15 від 04.07.2016

Господарські операції між комітентом – резидентом та комісіонером – резидентом не підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються між резидентами, незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами. Проте операції з продажу товарів між комітентом – резидентом та покупцем – нерезидентом можуть підпадати під визначення контрольованих, за умови досягення вартісного критерію, якщо: - покупець [...]

Лист ДФСУ № 11128/6/99-99-15-02-02-15 від 23.06.2016

Якщо в рамках трьохстороннього договору поставка товару здійснювалась нерезиденту, операції з яким не повинні визнаватись контрольованими (нерезидент не є пов'язаною особою, не є комісіонером, не зареєстрований в низькоподатковій юрисдикції), а оплату за такий товар здійснювала особа, яка зареєстрована в низькоподатковій юрисдикції,  то така операція визнається контрольованої за період перебування юрисдикції особи, яка сплачує за товар, [...]

Лист ДФСУ № 13369/6/99-99-15-02-02-15 від 15.06.2016

1) Господарські операції між резидентами не визнаються контрольованими, незалежно від того, чи є сторони операції пов’язаними особами. 2) Господарські операції з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», можуть бути визнані контрольованими, якщо така особа є пов’язаною із платником податків або якщо така особа є комісіонером у зовнішньоекономічних господарських операціях з продажу товарів, [...]

Лист ДФСУ № 12681/6/99-99-15-02-02-15 від 09.06.2016

Операції, в яких однією із сторін є фізична або юридична особа, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», визнаються контрольованими за умови, що контрагент (фізична чи юридична особа) визнається пов’язаною з платником податків або вона є комісіонером за договором зовнішньоекономічної діяльності з продажу товарів. Детальніше

Лист ДФСУ № 12677/6/99-99-15-02-02-15 від 09.06.2016

Операції з поставки обладнання, що здійснюються з нерезидентом, який не зареєстрований у низькоподатковій юрисдикції, будуть вважатись контрольованими лише у випадку, якщо такий нерезидент є пов’язаною особою або комісіонером, за умови досягнення вартісного критерію. Детальніше

Лист ДФСУ № 12424/6/99-99-15-02-02-15 від 06.06.2016

Господарські операції з нерезидентом, не зареєстрованим в  низькоподатковій юрисдикції, може визнаватись контрольованими, якщо такий нерезидент є пов’язаною особою з резидентом або є комісіонером, за умови досягнення вартісного критерію. Детальніше

Лист ДФСУ № 1350-2-99-99-15-02-02-10 від 01.06.2016

Господарські операції з передачі юридичній особі-нерезиденту права користування нематеріальними активами в обмін на корпоративні права можуть бути визнані контрольованими, за умови досягнення вартісного критерію. Детальніше

Лист ДФСУ № 11233/6/99-99-15-02-02-15 від 24.05.2016

Операції, здійснені у 2014 році з нерезидентом – непов’язаною особою, який зареєстрований у державі, яка не включена до переліку низькоподаткових юрисдикцій, підпадають під визначення контрольованих у разі, якщо такий нерезидент сплачує податок на прибуток підприємств за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні. Водночас, факт реєстрації учасника такого нерезидента в низькоподатковій [...]

Лист ДФСУ № 10067/6/99-99-15-02-02-15 від 05.05.2016

Господарські операції з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», можуть бути визнані контрольованими, якщо така особа є пов'язаною особою платника податків або є комісіонером в операціях з продажу товарів, за умови досягнення вартісного критерію. Детальніше