Лист ДФСУ №6857/6/99-99-15-02-02-15 від 03.04.2017

1) Операції з нерезидентами, що мають організаційно-правову форму, яка буде включена до Переліку організаційно-правових форм, що підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України, будуть визнаватись контрольованими з дати набрання чинності зазначеного Переліку. Після затвердження Переліку обсяг операцій з таким нерезидентом буде визначатись за підсумками всього 2017 звітного (календарного) року. 2) Статут податкового резидентства може бути підтверджено довідкою, [...]

Лист ДФСУ №424/2/99-99-15-02-02-10 від 09.03.2017

Особи можуть визнаватись пов'язаними за умови їх відповідності критеріям, встановленим ПКУ. В окремих випадках особи можуть бути визнані пов'язаними в судовому порядку, якщо контролюючий орган доведе таку пов’язаність на основі фактів і обставин, що свідчать про наявність контролю за бізнес-рішеннями юридичної особи (юридичних осіб). Детальніше

Лист ДФС №5898/7/99-99-14-01-02-17 від 09.03.2017

Оскільки операції із збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства основних засобів (обладнання) впливають (можуть впливати) на формування об'єкта оподаткування податком на прибуток, такі операції з 01.01.2015 підпадають під визначення контрольованих відповідно критеріїв, встановлених ПКУ. Детальніше

Лист ДФС від 10.02.2017 №2580/6/99-99-15-02-02-15

Незважаючи на те, що Європейський Банк Розвитку та Реконструкцій є міжнародним фінансово-кредитним інститутом, який найчастіше співпрацює з державними огранами влади та муніципальними підприємствами, господарські операції з вказаною юридичною особою можуть визнаватись контрольованими у разі їх відповідності критеріям, встановленим ПКУ. Детальніше

Лист ГУ ДФС у Миколаївській області №316/10/14-29-15-02-20 від від 20.01.2017

Оскільки операції із збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства основних засобів (обладнання) впливають (можуть впливати) на формування об'єкта оподаткування податком на прибуток, то операції із майнового внеску до статутного капіталу товариства від учасника нерезидента визнаються контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ. Детальніше

Лист ДФС України від 21.11.2016 № 37245/7/99-99-14-01-02-17

Роз'яснення щодо визнання контрольованими фінансових операцій та їх відображення у Звіті: 1) Кредитні та депозитні операції: 2013 рік – при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн..) враховувались суми кредиту, депозиту, позики, процентів, суми поворотної фінансової допомоги. Вони мали відображатись у Звіті за 2013 рік. 2014-2016 роки – при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн. у [...]

Лист ДФСУ № 19914/6/99-99-15-02-02-15 від 13.09.2016

Господарські операції між комітентом-резидентом та комісіонером-резидентом не підпадають під визначення контрольованих операцій, оскільки вони здійснюються між резидентами, незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами. Детальніше

Лист ДФСУ № 18727/6/99-99-15-02-02-15 від 03.08.2016

Збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства корпоративними правами в іншій ніж цінні папери формі не приймають участі при формуванні об’єкта оподаткування податком на прибуток, отже не є контрольованою операцією. Детальніше

Лист ДФСУ № 15512/6/99-99-15-02-02-15 від 19.07.2016

Факт реєстрації учасника нерезидента в низькоподатковій юрисдикції не впливає на визнання або невизнання господарських операцій з таким нерезидентом контрольованими. Детальніше