Лист ДФС України від 21.11.2016 № 37245/7/99-99-14-01-02-17

Роз'яснення щодо визнання контрольованими фінансових операцій та їх відображення у Звіті: 1) Кредитні та депозитні операції: 2013 рік – при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн..) враховувались суми кредиту, депозиту, позики, процентів, суми поворотної фінансової допомоги. Вони мали відображатись у Звіті за 2013 рік. 2014-2016 роки – при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн. у [...]

Лист ДФСУ № 19914/6/99-99-15-02-02-15 від 13.09.2016

Господарські операції між комітентом-резидентом та комісіонером-резидентом не підпадають під визначення контрольованих операцій, оскільки вони здійснюються між резидентами, незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами. Детальніше

Лист ДФСУ № 18727/6/99-99-15-02-02-15 від 03.08.2016

Збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства корпоративними правами в іншій ніж цінні папери формі не приймають участі при формуванні об’єкта оподаткування податком на прибуток, отже не є контрольованою операцією. Детальніше

Лист ДФСУ № 15512/6/99-99-15-02-02-15 від 19.07.2016

Факт реєстрації учасника нерезидента в низькоподатковій юрисдикції не впливає на визнання або невизнання господарських операцій з таким нерезидентом контрольованими. Детальніше

Лист ДФСУ № 14491/6/99-99-15-02-02-15 від 04.07.2016

Господарські операції з купівлі товару резидентом у нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), що не включена до переліку низькоподаткових юрисдикцій, навіть при досягненні вартісного критерію, не підпадають під визначення контрольованих, якщо нерезидент не є пов’язаною особою з резидентом, незалежно від того, в якій країні (території) відкрито банківський рахунок такого нерезидента. Детальніше

Лист ДФСУ № 14510/6/99-99-15-02-02-15 від 04.07.2016

Господарські операції між комітентом – резидентом та комісіонером – резидентом не підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються між резидентами, незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами. Проте операції з продажу товарів між комітентом – резидентом та покупцем – нерезидентом можуть підпадати під визначення контрольованих, за умови досягення вартісного критерію, якщо: - покупець [...]

Лист ДФСУ № 11128/6/99-99-15-02-02-15 від 23.06.2016

Якщо в рамках трьохстороннього договору поставка товару здійснювалась нерезиденту, операції з яким не повинні визнаватись контрольованими (нерезидент не є пов'язаною особою, не є комісіонером, не зареєстрований в низькоподатковій юрисдикції), а оплату за такий товар здійснювала особа, яка зареєстрована в низькоподатковій юрисдикції,  то така операція визнається контрольованої за період перебування юрисдикції особи, яка сплачує за товар, [...]

Лист ДФСУ № 13369/6/99-99-15-02-02-15 від 15.06.2016

1) Господарські операції між резидентами не визнаються контрольованими, незалежно від того, чи є сторони операції пов’язаними особами. 2) Господарські операції з особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», можуть бути визнані контрольованими, якщо така особа є пов’язаною із платником податків або якщо така особа є комісіонером у зовнішньоекономічних господарських операціях з продажу товарів, [...]

Лист ДФСУ № 12681/6/99-99-15-02-02-15 від 09.06.2016

Операції, в яких однією із сторін є фізична або юридична особа, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», визнаються контрольованими за умови, що контрагент (фізична чи юридична особа) визнається пов’язаною з платником податків або вона є комісіонером за договором зовнішньоекономічної діяльності з продажу товарів. Детальніше