Лист ДФСУ № 767/6/99-99-15-02-02-15 від 22.06.2017

Господарські операції платника податків з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), які не включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, не підпадають під визначення контрольованих, та не відображаються у Звіті про контрольовані операції, за умови, що такі нерезиденти не є пов’язаними особами з резидентом та ці операції не здійснювались через комісіонерів-нерезидентів. Детальніше...

Лист ДФСУ №1233/6/99-99-15-02-02-15 від 17.07.2017

Якщо отримувачем безоплатних товарів є нерезидент – пов’язана особа, то господарська операція з безоплатного надання товарів  підпадає під визначення контрольованої. При цьому ціна таких товарів для цілей трансфертного ціноутворення розглядається з урахуванням умов усіх договорів, пов’язаних з цією операцією, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток резидента. Детальніше...

Лист ДФСУ №369/6/99-99-15-02-02-15 від 25.05.2017

Господарські операції платника податків з нерезидентом – пов’язаною особою, що не досягли вартісного критерію, не підпадають під визначення контрольованих. Детальніше

Лист ДФСУ № 53/6/99-99-15-02-02-15 від 03.05.2017

Господарські операції з нерезидентом, який не зареєстрований у низькоподатковій юрисдикції, можуть вважатись контрольованими лише у випадку, якщо такий нерезидент є пов’язаною особою або комісіонером та за умови досягнення вартісного критерія. Детальніше

Лист ДФСУ № 9015/6/99-99-15-02-02-15 від 26.04.2017

Виплати у вигляді роялті враховуються у складі витрат і впливають (можуть впливати) на формування об’єкта оподаткування податком на прибуток. Такі операції визнаються контрольованими, незалежно від того, в якому із періодів (звітному або наступних) цей вплив відбувається. Такі операції мають бути відображені у Звіті про контрольовані операції у звітному періоді, в якому відбулася господарська операція із [...]

Лист ДФСУ № 9013/6/99-99-15-02-02-15 від 26.04.2017

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, у звітному році сплачувався в його юрисдикції податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з таким нерезидентом не визнаються контрольованими (якщо немає інших підстав для визнання таких операцій контрольованими). Детальніше

Лист ДФС № 9012/6/99-99-15-02-02-15 від 26.04.2017

Якщо корпоративними правами резидента та нерезидента володіє Європейський Банк Реконструкції та Розвитку у розмірі 20 і більше відсотків, такі особи визнаються пов’язаними особами, операції між ними можуть визнаватись контрольованими за умови їх відповідності критеріям, які встановлені ПКУ для визнання операцій контрольованими. Детальніше

Лист ДФСУ №7825/6/99-99-15-02-02-15 від 13.04.2017

Операції зі збільшення статутного капіталу шляхом внесення учасником основних засобів зменшують об’єкт оподаткування податком на прибуток, починаючи з періоду нарахування амортизації таких основних засобів, тому визнаються контрольованими, і повинні відображатись у звіті у звітному періоді, в якому відбулася господарська операція з внесення учасником до статутного капіталу основних засобів (обладнання) на дату переходу права власності та/або [...]

Лист ДФСУ №7824/6/99-99-15-02-02-15 від 13.04.2017

Господарські операції платника податків з нерезидентом – пов’язаною особою, які не досягли вартісного критерію, не підпадають під визначення контрольованих. Детальніше