Лист ДФСУ № 9013/6/99-99-15-02-02-15 від 26.04.2017

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, у звітному році сплачувався в його юрисдикції податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з таким нерезидентом не визнаються контрольованими (якщо немає інших підстав для визнання таких операцій контрольованими). Детальніше

Лист ДФС № 9012/6/99-99-15-02-02-15 від 26.04.2017

Якщо корпоративними правами резидента та нерезидента володіє Європейський Банк Реконструкції та Розвитку у розмірі 20 і більше відсотків, такі особи визнаються пов’язаними особами, операції між ними можуть визнаватись контрольованими за умови їх відповідності критеріям, які встановлені ПКУ для визнання операцій контрольованими. Детальніше

Лист ДФСУ №7825/6/99-99-15-02-02-15 від 13.04.2017

Операції зі збільшення статутного капіталу шляхом внесення учасником основних засобів зменшують об’єкт оподаткування податком на прибуток, починаючи з періоду нарахування амортизації таких основних засобів, тому визнаються контрольованими, і повинні відображатись у звіті у звітному періоді, в якому відбулася господарська операція з внесення учасником до статутного капіталу основних засобів (обладнання) на дату переходу права власності та/або [...]

Лист ДФСУ №7824/6/99-99-15-02-02-15 від 13.04.2017

Господарські операції платника податків з нерезидентом – пов’язаною особою, які не досягли вартісного критерію, не підпадають під визначення контрольованих. Детальніше

Лист ДФСУ №6857/6/99-99-15-02-02-15 від 03.04.2017

1) Операції з нерезидентами, що мають організаційно-правову форму, яка буде включена до Переліку організаційно-правових форм, що підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України, будуть визнаватись контрольованими з дати набрання чинності зазначеного Переліку. Після затвердження Переліку обсяг операцій з таким нерезидентом буде визначатись за підсумками всього 2017 звітного (календарного) року. 2) Статут податкового резидентства може бути підтверджено довідкою, [...]

Лист ДФСУ №424/2/99-99-15-02-02-10 від 09.03.2017

Особи можуть визнаватись пов'язаними за умови їх відповідності критеріям, встановленим ПКУ. В окремих випадках особи можуть бути визнані пов'язаними в судовому порядку, якщо контролюючий орган доведе таку пов’язаність на основі фактів і обставин, що свідчать про наявність контролю за бізнес-рішеннями юридичної особи (юридичних осіб). Детальніше

Лист ДФС №5898/7/99-99-14-01-02-17 від 09.03.2017

Оскільки операції із збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства основних засобів (обладнання) впливають (можуть впливати) на формування об'єкта оподаткування податком на прибуток, такі операції з 01.01.2015 підпадають під визначення контрольованих відповідно критеріїв, встановлених ПКУ. Детальніше

Лист ДФС від 10.02.2017 №2580/6/99-99-15-02-02-15

Незважаючи на те, що Європейський Банк Розвитку та Реконструкцій є міжнародним фінансово-кредитним інститутом, який найчастіше співпрацює з державними огранами влади та муніципальними підприємствами, господарські операції з вказаною юридичною особою можуть визнаватись контрольованими у разі їх відповідності критеріям, встановленим ПКУ. Детальніше

Лист ГУ ДФС у Миколаївській області №316/10/14-29-15-02-20 від від 20.01.2017

Оскільки операції із збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства основних засобів (обладнання) впливають (можуть впливати) на формування об'єкта оподаткування податком на прибуток, то операції із майнового внеску до статутного капіталу товариства від учасника нерезидента визнаються контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ. Детальніше