Лист ДФСУ № 1945/6/99-99-15-02-02-15 від 13.09.2017

Операції з нерезидентами, зареєстрованими у Об'єднаних Арабських Еміратах, можуть визнаватись контрольованими лише у тому випадку, якщо їх організаційно-правова форма включена до Переліку організаційно-правових форм, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Детальніше...

Лист ДФС від 17.08.2017 № 1639/6/99-99-15-02-02-15

Операція з безповоротної консигнації потребує детального аналізу для встановлення необхідності віднесення такої операції до контрольованих. Детальніше...

Лист ДФС від 14.08.2017 № 1589/6/99-99-15-02-02-15

У випадках коли право вимоги кредиторської заборгованості за поставлений товар передано іншому нерезиденту, при цьому товар поставлятиметься нерезиденту, операції з яким за звичайних обставин визнаються контрольованими, потрібно провести ретельний аналіз всіх обставин та умов проведення таких операції, чинників, які вплинули на ціну товару, та причин за яких була здійснена переуступка вимоги, для встановлення того, чи [...]

Лист ДФСУ №21674/7/99-99-14-01-02-17 від 14.08.2017

1. Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку організаційно-правових форм, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним визнаються неконтрольованими за відсутності інших критеріїв для визначення таких операцій контрольованими. 2. ДФС рекомендує платникам податків отримувати від контрагента документ для підтвердження сплати податку на прибуток (корпоративний податок) нерезидентом, [...]

Лист ДФСУ № 892/6/99-99-15-02-02-15 від 29.06.2017

У разі відвантаження товарів нерезиденту, зареєстрованому у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, розрахунок за які здійснюється на умовах тристороннього договору з іншим нерезидентом, така операція підпадає під визначення контрольованої, за умови досягнення вартісного критерію. При цьому ціна таких товарів з ціллю трансфертного ціноутворення розглядається з урахуванням умов [...]

Лист ДФСУ № 767/6/99-99-15-02-02-15 від 22.06.2017

Господарські операції платника податків з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), які не включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, не підпадають під визначення контрольованих, та не відображаються у Звіті про контрольовані операції, за умови, що такі нерезиденти не є пов’язаними особами з резидентом та ці операції не здійснювались через комісіонерів-нерезидентів. Детальніше...

Лист ДФСУ №1233/6/99-99-15-02-02-15 від 17.07.2017

Якщо отримувачем безоплатних товарів є нерезидент – пов’язана особа, то господарська операція з безоплатного надання товарів  підпадає під визначення контрольованої. При цьому ціна таких товарів для цілей трансфертного ціноутворення розглядається з урахуванням умов усіх договорів, пов’язаних з цією операцією, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток резидента. Детальніше...

Лист ДФСУ №369/6/99-99-15-02-02-15 від 25.05.2017

Господарські операції платника податків з нерезидентом – пов’язаною особою, що не досягли вартісного критерію, не підпадають під визначення контрольованих. Детальніше

Лист ДФСУ № 53/6/99-99-15-02-02-15 від 03.05.2017

Господарські операції з нерезидентом, який не зареєстрований у низькоподатковій юрисдикції, можуть вважатись контрольованими лише у випадку, якщо такий нерезидент є пов’язаною особою або комісіонером та за умови досягнення вартісного критерія. Детальніше

Лист ДФСУ № 9015/6/99-99-15-02-02-15 від 26.04.2017

Виплати у вигляді роялті враховуються у складі витрат і впливають (можуть впливати) на формування об’єкта оподаткування податком на прибуток. Такі операції визнаються контрольованими, незалежно від того, в якому із періодів (звітному або наступних) цей вплив відбувається. Такі операції мають бути відображені у Звіті про контрольовані операції у звітному періоді, в якому відбулася господарська операція із [...]