Лист ДФСУ № 2924/6/99-99-15-02-02-15 від 11.12.2017

Якщо витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента із переліку підтверджується за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, у т. ч. у разі, якщо така операція підпадає під визначення контрольованої, то платник має право не коригувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. [...]

Лист ДФСУ №6611/6/99-99-15-02-02-15 від 31.03.2017

Вимоги статті 140.5 Податкового кодексу України щодо збільшення фінансового результату на суму витрат по нарахуванню роялті можуть не застосовуватись, якщо сума роялті підтверджується відповідно до процедури, встановленої правилами трансфертного ціноутворення. Оскільки вартісні критерії контрольованих операцій встановлені в розрахунку на рік, рішення про незбільшення фінансового результату приймається платником податків, який не здійснював контрольовані операції, лише за [...]

Лист ДФСУ № 11655/6/99-99-15-02-02-15 від 27.05.2016

Якщо платник податку, скориставшись правом, наданим п 140.5 ст. 140 ПКУ, не здійснює коригування фінансового результату до оподаткування при здійсненні неконтрольованих операцій з нерезидентами, зареєстрованими в низькоподаткових юрисдикціях, та сума витрат підтверджується платником за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, посадові особи контролюючого органу мають право при проведенні документальної перевірки перевіряти [...]

Лист ДФСУ № 1555/6/99-99-19-02-02-15 від 27.01.2016

Якщо підприємство здійснює платежі, які згідно з правилами бухгалтерського обліку визнаються роялті і включаються до складу витрат, а для цілей оподаткування податком на прибуток такі платежі не підпадають під визначення роялті, то підприємство не формує різниці для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток. Детальніше

Лист ДФСУ № 18915/6/99-99-19-02-02-15 від 04.09.2015

Операції з нерезидентом-непов'язаною особою не визнаються контрольованими, якщо він не зареєстрований в низькоподатковій юрисдикції, незалежно від того, що учасником такого нерезидента є резидент держави, включеної до переліку. Також до операцій з таким нерезидентом не застосовується п. 140.5 ст. 140 ПКУ. Детальніше