Лист ДФСУ № 3282/7/99-99-14-01-02-17 від 10.02.2017

1) У разі встановлення після 01.01.2017 фактів неподання звіту про контрольовані операції, штрафні санкції розраховуються, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня відповідного податкового (звітного) року, за який встановлено порушення. 2) У разі повторного неподання звіту або документації після спливу граничного строку сплати штрафу, подальші штрафні санкції розраховуються, виходячи з прожиткового [...]

Лист ДФСУ №19084/7/99-99-14-01-02-17 від 20.07.2017

У разі ненадання платником документації з трансфертного ціноутворення або додаткової інформації протягом 30 календарних днів з дати, вказаної поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення відповідного запиту, до платника мають бути застосовані штрафні санкції відповідно до п.120.3 ст. 120 Кодексу. Детальніше...

Лист ДФСУ №938/6/99-99-14-01-02-15 від 03.07.2017

У разі отримання платником податку запиту про подання документації щодо контрольованих операцій за 2015 - 2016 роки після 1 січня 2017 р., така документація має містити інформацію відповідно до пп.39.4.6 Кодексу в редакції, яка набрала чинності з 1 січня 2017 року. На даний момент Лист не опубліковано

Лист ДФСУ № 11164/6/99-99-15-02-02-15 від 23.05.2016

Документація з трансфертного ціноутворення має складатись та подаватись до контролюючого органу з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю» (якщо такі вимоги повинні застосовуватись). Відповідальність за порушення вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ (щодо змісту документації) встановлено п. 120.3 ст. 120 ПКУ (штраф за неподання документації). Детальніше

Лист ДФСУ № 46593/7/99-99-22-01-02-17 від 21.12.2015

Рішення про проведення опитування під час аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, може бути прийнято керівником (заступником керівника) державної податкової інспекції, в якій платник перебуває на обліку, керівником (заступником керівника) Головного управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників, якому підпорядковуються державні [...]

Лист ДФСУ № 22985/6/99-99-19-02-02-15 від 29.10.2015

У разі застосування у 2015 році штрафної санкції щодо контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2013 - 2014 роках, застосовується штрафна  санкція у розмірі, передбаченому ПКУ у редакції, чинній на день прийняття рішень про застосування такої штрафної санкції. Детальніше

Лист ДФСУ № 24525/7/99-99-22-01-02-17 від 07.07.2015

1)Штрафна санкція за неподачу документації з ТЦУ може бути застосована, якщо: - платник податків не надав відповідь на запит або - якщо платник надав на перший запит документацію, але не в повному обсязі і відповідь на додатковий запит не містить весь необхідний обсяг інформації. 2) Платник податків повинен надати інформацію на запит ДФС протягом 10 [...]

Лист ДФСУ № 9853/7/99-99-22-01-02-17 від 23.03.2015

1) У разі отримання у 2015 році запиту про надання документації з ТЦУ щодо контрольованих операцій, здійснених у 2013 - 2014 рр., платники податків та контролюючі органи зобов'язані застосовувати норми ПКУ щодо змісту такої документації у редакції, що діє після 01.01.2015 р., тобто застосовувати норми, чинні на момент направлення запиту. 2) Штрафні санкції у розмірі [...]