Лист ДФСУ № 243/6/99-99-15-02-02-15 від 18.05.2017

Господарські операції платника податків з нерезидентом – непов’язаною особою, здійснені після вибуття держави з Переліку низькоподаткових юрисдикцій, можуть бути використані для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» з урахуванням вимог щодо зіставності комерційних та фінансових умов цих операцій з комерційними та фінансовими умовами контрольованих операцій. Детальніше

Лист ДФСУ №24927/6/99-99-15-02-02-15 від 18.11.2016

Комерційні бази даних компаній, а саме Bureau Van Dijk (Orbis, Amadeus, RUSLANA), Інтерфакс (Спарк), можуть використовуватися як загальнодоступні джерела інформації. Зміст Настанов ОЕСР щодо ТЦУ може слугувати орієнтиром у напрямі, зокрема, вибору застосування методів ТЦУ. Детальніше

Лист ДФСУ №24576/6/99-99-15-02-02-15 від 15.11.2016

Інформація про ціни співставних неконтрольованих операцій, що відображені у звіті суб'єкта оціночної діяльності, може бути використана як одне з інформаційних джерел для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу витягнутої руки. Детальніше

Лист ДФСУ № 11132/6/99-99-15-02-02-15 від 23.05.2016

1) Суми отриманих у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому у розрахунку вартісного критерію враховуються суми інвестицій, отриманих у формі, відмінній від грошової, а також суми сплачених роялті. 2) Для співставлення умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати [...]

Лист ДФСУ № 1556/6/99-99-19-02-02-15 від 27.01.2016

Господарські операції з нерезидентом – непов’язаною особою, здійснені після вибуття держави з переліку низькоподаткових юрисдикцій, можуть бути використані для порівняння ціни під час застосування методу трансфертного ціноутворення як ті, що не є контрольованими. Детальніше

Лист ДФСУ № 22908/6/99-99-19-02-02-15 від 29.10.2015

Комерційні бази компаній Bureau Van Dijk (Orbis, Amadeus, RUSLANA), Інтерфакс (Спарк), ThomsonReuters, Bloomberg, можуть використовуватися як загальнодоступні джерела інформації про зіставні операції та осіб для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" згідно з п. "б" пп. 39.5.3.1 п. 39.5 ст. 39 Кодексу. Детальніше