АТЕСТАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ – ЦЕ ПРАВО ЧИ ОБОВ’ЯЗОК РОБОТОДАВЦЯ?

Травень, 2017

Досить часто наші клієнти звертаються до нас із запитаннями: чи доцільно проводити атестацію робочих місць? на яких підставах працівникам надаються додаткові пільги та оформлюються пенсії за віком на пільгових умовах? яка відповідальність та які можуть бути ризики, якщо не проводити атестацію робочих місць? Розберемося!

Обов’язок роботодавця організувати та забезпечити кожному працівнику безпечне робоче місце, яке буде задовольняти санітарно-гігієнічним нормам. Але, на жаль, не всі підприємства можуть похвалитися усуненням усіх небезпечних показників. Тому в разі неможливості забезпечення належних умов праці й наявності шкідливих чинників, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому, роботодавець має попередити про це й нових працівників під час прийняття на роботу, і тих, що вже працюють; мусить намагатися створити максимально безпечні умови праці й компенсувати вплив шкідливих чинників.

Хто ж із роботодавців має проводити атестацію робочих місць? Згідно із законодавством, її мусять проводити всі підприємства (незалежно від форми власності), які використовують технологічні процеси, обладнання, певну сировину й матеріали, що можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних чинників та завдавати шкоду здоров’ю працівників сьогодні й в майбутньому. Для визначення несприятливих умов на підприємстві атестаційна комісія у своїй роботі спирається на списки № 1 і № 2 – перелік виробництв, робіт, професій та посад, що дають право працівникам на пенсію за віком на пільгових умовах; на щорічні додаткові відпустки через роботу зі шкідливими і важкими умовами праці через особливий характер праці; на скорочену тривалість робочого тижня.

Чи означає це, що підприємства, які не підпадають під дію норм, зазначених у переліку № 1 і № 2, не мають проводити атестацію робочих місць? Саме для розуміння того, що на підприємстві немає негативних чинників або санітарно-гігієнічних проблем, які шкодять здоров’ю працівників, та впевненості в цьому, рекомендуємо провести атестаційну перевірку робочих місць. Зверніть увагу, що відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається саме на керівника підприємства.

Підставою для надання пільг працівникам є проведення атестації робочих місць – комплексного оцінювання всіх чинників виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на здоров’я працівників. Результатом документального підтвердження висновків атестаційної комісії є оформлення картки умов праці, переліку робочих місць (посад), працівникам яких надаються пільги й компенсації, план заходів щодо поліпшення умов праці, наказ керівника підприємства про висновки атестації. Ці матеріали є документами строгої звітності, що зберігаються на підприємстві 50 років. На підставі цих результатів у трудовій книжці працівника робиться відповідний запис та надається витяг із Наказу про результати атестації робочих місць.

Які можуть бути ризики та відповідальність для підприємств, що не проводять атестацію робочих місць?

– загроза потенційного трудового спору, оскільки будь-який працівник може звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального й морального збитку, що буде свідчити про навмисне нехтування законом та буде доводом провини роботодавця;

– загроза потенційного травмування на робочому місці, що може призвести до кримінальної відповідальності керівника підприємства та тимчасового зупинення дії підприємства;

– деякі підприємства не проводять атестацію, але компенсують працівникам вплив шкідливих чинників (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг і т. ін.). У разі, якщо ці додаткові компенсації не будуть закріплені внутрішніми політиками, у таких підприємств під час перевірки можуть виникнути ускладнення щодо правомірності таких виплат, а також проблеми з їх оподаткуванням. Існування потенційного трудового спору, оскільки працівники не зможуть оформити пенсію за віком на пільгових умовах, що буде створювати підстави для звернення в суд;

– порушення законодавства веде до відповідальності керівника підприємства, як-от:

  1. фінансових санкцій за порушення інших вимог трудового законодавства – штраф у розмірі мінімальної заробітної плати на сьогодні становить 3200 грн;
  2. адміністративних санкцій за непроведення атестації та порушення терміну проведення атестації робочих місць і порядку її проведення – штраф від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів у розмірі 510 – 1700 грн, а в разі повторного притягнення за порушення – у розмірі 1700 – 5100 грн;
  3. кримінальної відповідальності:

3.1 шкода здоров’ю потерпілого – штраф у розмірі 1700 – 3400 грн чи виправні роботи до 2-х років, або обмеження волі на той самий строк;

3.2 загибель людей або інші тяжкі наслідки – виправні роботи до 2-х років або обмеження волі до 5 років, чи позбавлення волі до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 2 років або без такого. Міра покарання залежить від ступеня тяжкості.

Отже, непроведення атестації робочих місць здатне спричинити штрафні санкції, а в найгіршому варіанті може призвести до кримінальної відповідальності керівника підприємства та призупинення роботи підприємства для усунення порушень.

Зауважимо, що атестація робочих місць є обов’язковою лише за наявності шкідливих і небезпечних умов. В інших випадках це право роботодавця. Але не забувайте, що самостійно визначити наявність на підприємстві шкідливих та небезпечних умов праці неможливо, оскільки необхідно провести комплексний та ретельний аналіз чинників, які впливають на стан здоров’я працівників.

Автор: Наталія Кузора

Завантажити в PDF